Auxiliar-Tot
(101TOT)

Per a posar-hi tots els alumnes i poder-los exportar via qualificacions